Medzinárodná klasifikácia fungovania

Zvýšenie zdravotných postihnutí, stavu degeneratívnych chronických ochorení a následne nutnosť zlepšiť služby kontinuitnej sociálnej starostlivosti vyžadujú konkrétne nástroje, ktoré umožňujú lepšie pochopiť, ktoré sú tie asistenčné situácie, ktoré môžu byť predmetom projektov starostlivosti.

Pre všetkých tých zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa starajú o ľudí so zdravotným postihnutím, je bytostne dôležité používať konkrétne nástroje, ktoré by mohli identifikovať skutočné problémy, porozumieť ich zložitosť a následne si vymieňať všetky získané informácie a / alebo rôzne nastavenia starostlivosti medzi všetkými zdravotnými profesionálmi. Súčasne sú tieto nástroje potrebné na popísanie asistenčných výsledkov v dlhodobom horizonte, pri poskytovaní informácií, nutnosti zmeny asistenčných prístupov a rehabilitačných programov.

Publikácia WHO: Medzinárodná klasifikácia funkčných schopností, zdravotného postihnutia a zdravia priraďuje rovnako veľký význam asistenčnej starostlivosti, kde rodina, pacient a zdravotnícki odborníci prijmú pozíciu kultúrnej reciprocity.

V skutočnosti je ICF nástroj, ktorý je otvorený pre všetky komponenty starostlivosti projektu, profesionálneho, neprofesionálneho a rodinného charakteru, kde sa každý môže vyjadriť sám za seba.

Výsledkom tejto interakcie medzi zdravotnými odborníkmi, rodinou a pacientom je funkčný profil.

Kým klinická diagnóza sa stará len o bio-lekárske hľadisko, samozrejme nevyhnutné pre udržanie dobrého zdravotného stavu pacienta, funkčný profil má svoj pôvod v celostnom prístupe k osobe a zdôrazňuje problémy napríklad hendikep (obmedzené činnosti alebo obmedzenia účasti zaradené pod zastrešujúci pojem "zdravotné postihnutie").
Naratívna medicína a rodičovská pedagogika účinkujú spolu s pacientom, zdravotnými odborníkmi, rodinou a rodičmi a predstavujú dve dôležité stratégie, ktoré umožňujú zdôrazniť osobné faktory, ktoré ICF neklasifikuje.

Osobné faktory, ako sú životné skúsenosti, modely všeobecného správania a osobnostné štýly sa vzťahujú k osobe a môžu hrať dôležitú úlohu pri postihnutí na akejkoľvek úrovni. Nie sú zaradené v ICF z dôvodu ich mimoriadnej variability, ale sú súčasťou modelu, ktorý popisuje fungovanie a zdravotné postihnutie.

Posledná zmena: Tuesday, 5 March 2013, 18:25