Lekárstvo založené na rozprávaní sa

Aj v rastúcom technickom a vedeckom vývoji pozorujeme v oblasti starostlivosti, že vždy ide o individuálny príbeh osoby. Naratívna medicína predstavuje uznanie zložitosti osoby a jej príbeh choroby.

Paradigma na prekonanie epistemologických hraníc modelu biomedicínskej lineárnej korelácie znovu potvrdzuje, ako sú niektoré humanistické prístupy dôležité.

Naratívna medicína má za cieľ pochopiť a doplniť príbeh a skúsenosti s chorobou spôsobmi starostlivosti a zároveň rešpektovať danú chorú osobu. Je zameraná na identifikáciu fyzického, duševného a sociálneho utrpenie chorého, s cieľom stanoviť priority, ktoré by mohli byť vykonávane súčasne so starostlivosťou a podpornými aktivitami.

Ako nová dimenzia zdravotnej starostlivosti naratívna medicína ponúka nové pohľady na zdravotný systém doteraz delený do niekoľkých aspektov s cieľom jeho zefektívnenia oproti minulosti.

Ponúka možnosť venovať sa chorobe iným spôsobom vďaka schopnosti poznať a rešpektovať tých, ktorých sa choroba dotkla a tiež podporuje tých, ktorí sa starajú o chorých ľudí.

Opisy choroby pomáhajú priblížiť sa k problémom globálnym spôsobom a prostredníctvom interpretácie životopisného rozprávania pacienta zjednodušujú a vedú terapeutické a diagnostické možnosti.

Navyše príbeh choroby je aj spôsobom, ako informovať pacientov a zdravotnícky personál a môže tiež rozšíriť a posilniť výskumné hypotézy. V dôsledku tohto nie je naratívna medicína len doplnkovým prístupom k lepšiemu pochopeniu pacienta a jeho choroby, ale stáva sa základným prvkom pre starostlivosť a diagnostické úkony. Ak sa pacient a lekár dostanú do kontaktu na základe rozprávania sa, vybudujú spolu príbeh choroby, pričom sa snažia odhaliť všetky jeho aspekty: lekár, a všeobecnejšie, zdravotnícki pracovníci sa naplno zapájajú, aby do hĺbky spoznali pacienta ako jedinečnú osobu.
Naratívna paradigma má určitú spolu súčinnosť na skontaktovaní sa s osobou ovplyvnenou degeneratívno-chronickým ochorením, kedy sa pacient a jeho rodina stanú protagonistami spôsobu starostlivosti.

Choroba je na prvom mieste z radu ľudských skúseností odhliadnuc od príčin, kedy je význam spojený s osobným príbehom pacienta.

Nie je možné pochopiť ľudskú bytosť bez pochopenia jej vlastného svet a koncepčnej mapy, v ktorej žije. Slová a zápletky príbehu majú dôležitú úlohu v skúsenosti s chorobou.

Počúvaním týchto príbehov je možné pochopiť komplexnú realitu, ktorú niekedy nemôžeme definovať pomocou tradičnej biomedicíny.

Hĺbkovou analýzou príbehu chorého musíme dať dohromady kritickým spôsobom všetky prvky, ktoré určuje metóda analýzy.

Na záver, naratívna medicína zlepšuje starostlivosť prostredníctvom venovania pozornosti a tiež využitím v terapii tak, že pacienti, lekári, zdravotné sestry a ďalšie zúčastnené strany pridávajú osobitnú hodnotu perspektívy a vízie choroby danej osoby a jej rodiny.

 

Posledná zmena: Tuesday, 5 March 2013, 18:23