Logo

Logo projektu Heppy: Dve tváre pozerajúce sa na seba navzájom do očí s dúhou v pozadí bolo vytvorené ako vyjadrenie základných princípov projektu.

Dve tváre (jedna trochu v popredí voči druhej):

Vyjadrujú pózu kultúrnej reciprocity medzi zdravotníckym personálom a rodinnými opatrovateľmi.

1) Rovnaké a vzájomné dopĺňanie si vedeckých poznatkov zdravotníckeho personálu a praktických vedomostí rodinných príslušníkov.

2) Funkčný prístup smerujúci k porovnávaniu.

3) Pozerať sa na seba tvárou tvár a z očí do očí zdôrazňuje zmysel pre spoločnú ľudskú prirodzenosť.

4) Priama komunikácia ponúkaná cez jasný jazyk, ktorý je univerzálne akceptovateľný.

5) Kultúra a skúsenosti sprostredkované cez naráciu ako vysoko prenosný nástroj komunikácie.

6) Rešpekt pre iné kompetencie.

7) Nastavenie vzťahov obojstrannej dôvery.

8) Empatia a schopnosť deliť sa.

Dúha v pozadí

Vyjadruje multifunkcionalitu charakteru celého Projektu.:

1) Transnationalitu.

2) Multikulturalismus.

3) Akceptáciu rôznorodosti.

Posledná zmena: Tuesday, 5 March 2013, 18:20