Podkategórie
Základy starostlivosti o zdravie
Lekárska a nemocničné
Organizácia domácej starostlivosti
Uvedenie pacientov s postihnutím na trh práce
Školenie zdravotných sestier a profesionálnych ošetrovateľov
Kurzy univerzitného a vyššieho vzdelávania pre profesionálnych zdravotníckych pracovníkov
Validácia vedomostí, zručností a kompetencií po školeniach naratívnej medicíny a rodičovskej pedagogiky