Školenie zdravotných sestier a profesionálnych ošetrovateľov

 

Úvod

Tento kurz poskytuje úvod k školeniu zdravotných sestier a profesionálnych ošetrovateľov.  Ciele klasifikujeme nasledovne:

1. Všeobecné ciele:

• Pripraviť zdravotné sestry a ošetrovateľov profesionálnej starostlivosti.

• Naučiť sa základné koncepty naratívnej medicíny a rodičovskej pedagogiky.

• Získať alebo rozvinúť zručnosti asistentov ošetrovannia.

• Poskytnúť certifikát uznania týchto zručností.

 

2. Špeciálne ciele:

• Získať alebo rozvinúť zručnosti ošetrovateľov profesionálnej starostlivosti.

• Motivovať vlastný rozvoj.

• Byť si vedomý následkov svojej práce a osobných postojov.

Obsah

Tento modul je rozdelený do troch kapitol:

  1. Kapitola 1: kde sú rozvedené:

• Špeciálne zručnosti pre ošetrovanie, lekárske naratívne spojenie

• Miera a metódy hodnotenia verzus závislosť na postihnutí

• Aplikovateľnosť ICF pre ošetrovateľskú prax

  1. Kapitola 2: kde sú rozvedené:

• Rodičovská pedagogika a naratívna medicína

• Komunikatívne zručnosti

• Spôsoby cítenia a zažívania rozdielností vyplývajúcich z choroby

• ICF impulz a obmedzenie choroby

  1. Kapitola 3: kde sú rozvedené:

• Návrh kurzu ošetrovateľstva, rozprávanie z prvej ruky ilustrované na    príkladoch.

• Pokyny pre prácu na ošetrovni, definície a klinická terminológia.

• Faktory, ktoré je potrebné brať do úvahy: prítomnosť a empatia.

• Princípy ošetrovateľstva a neformálnych ošetrovateľov.

Cieľ

Tento tréningový modul je zameraný na:

• Zdravotné sestry pracujúce s chronicky chorými pacientmi

• Ošetrovateľov v domácej starostlivosti

• Učiteľov a študentov v oblasti zdravia

• Učiteľov a študentov v sociálnej oblasti VET

• Regionálne zdravotné služby

Metodológia

V každej kapitole je teoretická časť, individuálne aktivity a dotazník, ktorý pomáha študentom skontrolovať, či si osvojili obsah modulu.