Témy

Profesionálne ošetrovateľstvo a opatrovateľstvo

Formatívne ciele

Projekt je zameraný na poskytnutie profesionálnej zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujú zdravotníci, ošetrovatelia a domáci opatrovatelia  pacientom s chronickými ochoreniami  ako aj rôznym stupňom postihnutia s cieľom poskytnúť tomuto personálu vedomosti  a zručnosti pri pochopení osobných príbehov, charakteru, prístupov,  a kultúrnych záujmov pacientov a ako toto poznanie  zapojiť do liečenia ich stavov pri využtí kombinácie dvoch prístupov Naratívnej medicíny a Metodológie rodičovskej pedagogiky.       

Názvy kapitol so stručným popisom

1 Kapitola: Nástroje Organizačných Analýz   

Identifikovali sme metodológie a ich nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať miesta kde hrá pacient veľmi dôležitú úlohu. Úloha pacienta je zameraná na to aby prispel k zvýšeniu základnej starostlivosti ako aj k zlepšeniu  klinických a organizačných procesov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.    

  1. audity
  2. koreňové klinické mapy

 

2 Kapitola : Nástroje Naratívnej Mediciny a Rodičovskej  Pedagogiky 

Naratívna medicína a rodičovská  pedagogika  nám umožňujú rozvíjať nové vzťahy  medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti , pacientami a ich rodinami , postavené na rovnakej úrovni poskytovania informácií, vedomostí a skúseností. Je veľmi dôležité identifikovať nástroje , ktoré sa budú aplikovať  pre tieto dve stratégie s cieľom implenetovať tento nový prístup zdravotnej starostlivosti tak ako popisuje project Heppy.    

  1. Nástroje Naratívnej medicíny  
  2. Vašimi vlastnými očami
  3. Naratívne skupiny

 

3 Kapitola : ICF nástroje

ICF je  klasifikačný nástroj, ktorý popisuje okolnosti a príčiny problémových situácií pri ochoreniach pacientov.  Jeho spojenie s naratívnymi popismi nám umožňuje identifikovať osobnostné factory , ktoré  ICF neklasifikuje ale zároveň vytvoriť výstupy pre strarostlivosť v oblastiach ako sú napr. : nádej, vnútorná sila, húževnatosť, vytrvalosť a pod.   

V tejto kapitole popíšeme najdôležitejšie nástroje  a ich implementáciu.

  1. Funkčný profil
  2. ICF zoznam
  3. ICF Core set
  4. WHODAS 2.0

4 kapitila : Naratíve Medicína, Rodičovská Pedagogika  a ICF nástroje

Sú to veľmi dôležité stratégie, ktoré umožňujú to aby práve osobné príbehy vystúpili do popredia.     Naratívne opisy sú veľmi dôležitým nástrojom  pri porozumení  a pochopení pacientov, ich úzkostiam, strachom, ale aj schopnostiam  a vedomostiam, ktoré sa môžu pri tomto prístupe využiť.   Naratívne popisy sú základom ako dosiahnuť vzdelávací a terapeutický prístup   medzi pacientami a zdravotným personálom. Je to nástroj , ktorý umožňuje efektívnu výmenu skúseností sa vedeckých prístupov a vedomostí. 

Osobnostné profily rodičov a príbuzných  môžu zásadne pomôcť  pacientovi pri aplikácii tejto   vedeckej metodológie.

  1. Vzdelávací a  terapeutický prístup